'לרוויתא' סוגרות שנה 25/12 סיורי בוטיק בגליל עם טלטול ורינתה

200.00